Zapytanie ofertowe nr 1

Unieważnienie postępowania

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu treści merytorycznej do ścieżki weryfikacji podczas realizacji audytu IT w organizacji

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w poniższym zapytaniu ofertowym.

 

Informujemy, że postępowanie zostało unieważnione.

Zapytanie_ofertowe_audyt_IT

Załącznik_nr_1_audyt_IT

Załącznik_nr_2_audyt_IT

Załącznik_nr_3_audyt_IT