O nas

"Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka
może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego
rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji"
 Albert Einstein


Nasza firma prowadząc działalność audytorską i szkoleniowo-doradczą ma znaczącą pozycję na rynku regionalnym i krajowym w zakresie doradztwa, audytu i szkoleń na rzecz wdrażania pozytywnych zmian w otaczającym systemie społeczno - gospodarczym.

Główną ideą powstania naszej firmy było stworzenie podmiotu profesjonalnie świadczącego 11usługi biznesowe oraz zrzeszającego specjalistów w tym zakresie. Od początku działalności braliśmy czynny udział w promowaniu przedsiębiorczości poprzez organizowanie dla przedsiębiorców szkoleń z aspektów prawnych, zakładania własnej działalności, zasad aplikowania o środki unijne, realizacji i rozliczania projektów unijnych, a także finansów i księgowości.  

Cechami charakterystycznymi świadczonych przez nas usług jest profesjonalizm oraz elastyczność, która oznacza zrozumienie specyfiki realizowanych projektów oraz struktury wewnętrznej Klienta. Nasi specjaliści przeszli liczne szkolenia w zakresie realizowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak i badania prawidłowości realizacji tych projektów pod kątem rachunkowym i zgodności z przepisami prawa.  

Najwyższą wartością naszej firmy we wszystkich obszarach jej działalności jest profesjonalizm i zaufanie. Nasze usługi świadczymy w poczuciu odpowiedzialności, kierując się fachową wiedzą, z całą rzetelnością i starannością.  

W firmie FUDA pracuje wysoko kwalifikowana kadra, legitymująca się doświadczeniem w zakresie realizacji, monitorowania i rozliczania projektów unijnych. W trosce o wysoki poziom naszych usług nieustannie inwestujemy w rozwój naszych współpracowników, stale poszerzamy swoją wiedzę i podnosimy kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i seminariach.

Pracujemy na naszą reputację i uznanie w oczach Klientów z pasją tworząc najlepsze rozwiązania.