„Europejski poziom”

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia br. rozpoczęliśmy realizację w województwie lubelskim projektu szkoleniowego pt. „Europejski poziom", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest zwiększenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa lubelskiego do potrzeb europejskiego rynku pracy.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z wykształceniem co najwyżej średnim, które pracują, zamieszkują lub uczą się na terenie województwa lubelskiego i są zainteresowane doskonaleniem kompetencji z własnej inicjatywy.

Dostępne w ramach projektu BEZPŁATNE SZKOLENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYSTĄPIENIA DO MIĘDZYNARODOWEGO EGZAMINU do wyboru:

1. Językowe (120 godzin) ukierunkowane na polepszenie ogólnej znajomości języka obcego oraz kompetencji komunikacyjnych, umożliwiające zdobyciemiędzynarodowego certyfikatu potwierdzającegookreślony poziom biegłości językowej, czyli:
· język angielski TELC: poziom zaawansowania znajomości A2 (podstawowy) lub B2 (średniozaawansowany),
· język rosyjski TELC: poziom zaawansowania znajomości A2 (podstawowy) lub B2 (średniozaawansowany).

2. Informatyczne, komputerowe ukierunkowane na m.in. podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera i jego aplikacji, umożliwiające zdobyciemiędzynarodowego certyfikatu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL w określonym obszarze kompetencji ICT, czyli:
· ECDL START (48 godzin)poziom podstawowy,
· ECDL CORE (96 godzin) poziom podstawowy wyższy.

3. Informatyczne, komputerowe ukierunkowane na m.in. wykształcenie dobrych nawyków pracy w zakresie obsługi Internetu bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej, umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL w określonym obszarze kompetencji ICT, czyli:
· ECDL E-CITIZEN (24 godziny).


Szczegółowe informacje już wkrótce na podstronie internetowej projektu pod adresem www.europejskipoziom.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


„Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia"Realizujemy prestiżowy innowacyjny projekt testujący współfinansowany przez Unię Europejską.


Ideą przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz przetestowanie w zakładach pracy na Lubelszczyźnie, a następnie upowszechnienie na szczeblu ogólnokrajowym nowoczesnego pakietu instrumentów informatyczno - psychologicznych służących zarządzaniu wiekiem.

Aktualnie trwają prace związane z organizacją zespołu eksperckiego projektu oraz przygotowania do opracowania narzędzi diagnostycznych, które wskażą konkretne potrzeby i dostępne zasoby adresatów projektu, czyli mikro, małych i średnich zakładów pracy z województwa lubelskiego.

ZARYS KONCEPCJI INNOWACYJNEGO PROJEKTU TESTUJĄCEGO

KILKA SŁÓW O REALIZATORZE PROJEKTU

FOLDER PROJEKTU

Więcej szczegółów na stronie www.zarzadzaniewiekiem.eu


 


PROJEKT "Wiedzieć JAK"


W dniu 1 listopada br. firma FUDA rozpoczęła realizację projektu "Wiedzieć JAK" na terenie województwa lubelskiego.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem Działania 8.1 PO KL jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.


Profil wsparcia zgodny będzie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa stanowiąc jednocześnie POMOC DE MINIMIS dla mikroprzedsiębiorstwa.


Udział w projekcie to SZANSA DLA MIKROPRZEDSIĘBROSTW na dostosowanie profilu swojej działalności do zmieniających się potrzeb gospodarki i klientów biznesu w regionie.


Gwarantowane PROFESJONALNE WSPARCIE stanowiące pomoc de minimis obejmuje:
1. indywidualną diagnozę szkoleniowo-doradczą (2 godz./osobę)
2. indywidualne doradztwo powiązane z wybranym szkoleniem certyfikacyjnym (4 godz./osobę)
3. elitarne szkolenie wraz z uznaną certyfikacją zewnętrzną (do wyboru).


Szczegółowe informacje znajdują się na podstronie internetowej projektu pod adresem www.wiedziecjak.fuda.com.pl