Nasza oferta

 • Cechami charakterystycznymi świadczonych przez nas usług jest elastyczność, która oznacza zrozumienie specyfiki realizowanych projektów oraz struktury wewnętrznej Klienta.  
 • Najwyższą wartością naszej firmy we wszystkich obszarach jej działalności jest profesjonalizm i zaufanie. Usługi świadczymy w poczuciu odpowiedzialności, kierując się fachową wiedzą z całą rzetelnością i starannością.
 • Nasza kadra dysponuje dużą wiedzą oraz doświadczeniem w realizacji, rozliczaniu, audytowaniu i ewaluowaniuprojektów dofinansowanych ze środków UE. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług oraz sprostania zróżnicowanym wymaganiom klientów nasi eksperci reprezentują szeroką gamę specjalności i praktycznych umiejętności.
 • To co nas odróżnia od innych to fakt, że wszystkie nasze szkolenia tworzone są w sposób zapewniający utrzymanie standardów pracy z grupą, które powodują otwarcie na nowe doświadczenia, przy jednoczesnym pozostawianiu przestrzeni dla uczestników szkoleń; przestrzeni, która pozwala im na refleksję i wyciąganie wniosków.
Zapraszamy Państwa na prowadzone przez nas oraz współpracujących z nami ekspertów szkolenia komercyjne.  Jako firma specjalizujemy się w szkoleniach z funduszy strukturalnych, audytu i kontroli wewnętrznej, kompetencji interpersonalnych oraz szkoleniach z negocjacji i zarządzania.
W naszej stałej ofercie znajdują się następujące szkolenia:
 1. Fundusze unijne - napisz, zaplanuj, zrealizuj !
 2. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych.
 3. Budżet projektu współfinansowanego ze środków UE PO KL - przygotowanie, realizacja i rozliczenie dotacji.
 4. Kadry i płace.
 5. Negocjacje handlowe.
 6. Kompetencje interpersonalne.
 7. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 8. Ryzyko w realizacji projektów unijnych - identyfikacja i zarządzanie.
 9. Audyt wewnętrzny - podstawy i zastosowanie.
 10. Metody i techniki badań kontrolerskich / audytorskich.
 11. Proces badania audytorskiego i sporządzanie dokumentacji - warsztaty.
 12. Kompetencje trenerskie
Na życzenie naszych Klientów organizujemy również szkolenia zamknięte, które są przygotowywane na zamówienie konkretnej firmy, grupy lub działu. Program szkolenia dostosowany jest wówczas do konkretnych oczekiwań uczestników -  Klienci wskazują nam, z jakiej  zakresu chcieliby nabyć lub poszerzyć wiedzę  i umiejętności. W trakcie takich spotkań w ćwiczeniach i case?ach wykorzystujemy przykłady z codziennej pracy uczestników. Dzięki temu wiedzę uzyskaną podczas szkolenia łatwiej wykorzystać w codziennych obowiązkach zawodowych. 

W toku przygotowania spotkania program zostaje uszczegółowiony i dopasowany do rzeczywistych problemów Klienta. Uwzględnia też oczekiwane przez Zamawiającego rezultaty dokształcania. Przygotowywane są materiały szkoleniowe (w formie prezentacji oraz skryptu), ćwiczenia oraz case study. Materiały źródłowe służące do ich przygotowania pochodzą z naszej praktyki lub dostarczane są przez Klienta. Każde ze szkoleń jest oceniane przez jego uczestników. Na życzenie, po zakończeniu spotkania, przygotowujemy krótkie sprawozdanie, które uwzględnia wyniki ankiet szkoleniowych oraz - o ile takie są wspólne ustalenia - wyniki testów postępu, wypełnianych po zakończonym szkolenia.

Efektywność naszych szkoleń wynika z praktycznego wdrażania następujących założeń metodologicznych:
 • nastawienie na uczestników, oznaczające uwzględnianie zarówno grupowych jak i indywidualnych potrzeb uczestników oraz tworzenie atmosfery szkolenia sprzyjającej uczeniu się,
 • nauczanie nakierowane na praktykę, m.in. wykorzystywanie studiów przypadków,
 • refleksja nad własną nauką i rozwojem zawodowym, pomoc w samoocenie, adaptacji nowej wiedzy do warunków, w których będą z niej korzystać oraz rozwijanie świadomości ich indywidualnego stylu uczenia się,
 • wpływ uczestników na wybór strategii uczenia się, co umożliwiamy dzięki stosowaniu zróżnicowanych metod szkoleniowych,
 • atmosfera współpracy i wsparcia, dzięki czemu uczestnicy chętniej dzielą się swoimi doświadczeniami.