Wnioski o dotacje

"Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżkii"
Wiktor Hugo


W ramach naszej działalności świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej (z wyłączeniem RPO WL wdrażanego przez LAWP), oferując możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów. Pomożemy  Państwu wybrać optymalne źródła finansowania inwestycji w zakresie środków pomocowych, a po podjęciu decyzji o wyborze najodpowiedniejszego programu, z którego mogą pochodzić środki, sporządzić wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami.
2Środki unijne są wielką szansą ale i wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców, samorządów i innych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie. Nowy okres programowania 2007-2013 wprowadził istotne zmiany w zasadach aplikowania i przyznawania dotacji, w związku z czym pomimo, iż wielkość dostępnych środków jest nieporównywalnie wyższa, wzrosły jednocześnie wymagania w zakresie poprawności formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Wniosek ten powinien spełniać precyzyjnie wszystkie wymogi postawione przez potencjalną Instytucję Pośredniczącą. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło naszym ekspertom pozyskać wiedzę jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie.

Nasza oferta współpracy dotyczy:

  • analizy potencjału i potrzeb Beneficjenta odnośnie dofinansowania
  • opracowania założeń przedsięwzięcia i harmonogramu realizacji,
  • zidentyfikowania najkorzystniejszego źródła dofinansowania dla projektu,
  • przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji,
  • sporządzenia biznes planów,
  • przygotowania wszystkich koniecznych załączników projektu,
  • reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą.