Obsługa projektów unijnych

"Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się lecz nie myśleć,
A niebezpieczną myśleć a nie uczyć się niczego"
przysłowie chińskie

Budżet Unii Europejskiej w latach 2007-2013 daje wiele możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Mając na uwadze dobro naszych klientów zawsze profesjonalnie i indywidualnie podchodzimy do każdej propozycji współpracy. W ciągle ewaluującej gospodarce, każdy aby przetrwać musi się rozwijać. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesantów zapewniamy pełną obsługę i pomoc w realizacji projektów unijnych.
Procedury pozyskiwania i rozliczania środków unijnych są skomplikowane i wymagają znacznego zaangażowania ze strony Beneficjentów. Uzyskanie rekomendacji do dofinansowania projektu nie kończy problemu i nie oznacza, że Beneficjent, bez względu na dalsze fazy realizacji, otrzyma środki. Należy jeszcze przebrnąć przez szczegółowe kontrole ze strony grantodawcy i procedury rozliczeń otrzymanego wsparcia.
Jako podmiot posiadający doświadczenie w audytowaniu i kontroli prawidłowości realizacji projektów unijnych oferujemy Państwu kompleksową pomoc w właściwym wykorzystaniu dotacji z UE, na którą składa się między innymi zarządzanie realizowanymi projektami. Proponujemy wsparcie przy realizacji, monitorowaniu i rozliczaniu objętych dofinansowaniem przedsięwzięć. Pomagamy naszym klientom realizować  ambitne cele, zapewniamy indywidualne i skuteczne metody zapewniające konkurencyjność i rozwój. Zindywidualizowane narzędzia wdrażamy w celu jak najefektywniejszego zarządzania projektami.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie:

 • wyboru personelu i podwykonawców projektu (w tym w zakresie przestrzegania procedur przetargowych);
 • określeniu kwalifikowalności wydatków;
 • analizy ryzyk związanych z realizacją;
 • monitoringu postępów realizacji projektu i sprawozdawczości;
 • przygotowania wniosków o płatność;
 • końcowego rozliczenia projektu.
Na Państwa życzenie, w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy, wytyczne i dokumenty programowe, przygotujemy pełną dokumentację realizowanych projektów - począwszy od instrukcji i procedur przez komplet dokumentów, dzięki którym możliwe będzie właściwe dokumentowanie przebiegu przedsięwzięcia. Dzięki naszemu doświadczeniu i kwalifikacjom audytorskim, postaramy się w trakcie usługi przekazać Państwu zasady, które pozwolą przy każdym kolejnym przedsięwzięciu samodzielnie przygotować niezbędną dokumentację.

W wachlarzu naszych usług proponujemy również rozległą współpracą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Posiadamy ogromne doświadczenie w tworzeniu projektów, które poparte jest sukcesami w postaci dofinansowania naszych propozycji i przedsięwzięć naszych Klientów.

Na Państwa życzenie zajmiemy się:
 • promocją projektu i informacją o źródłach finansowania przedsięwzięcia - zgodnie z opracowaną na potrzeby realizacji projektu strategią;
 • rekrutacją uczestników - w przypadku projektów szkoleniowo - doradczych oraz jej właściwą dokumentacją;
 • rezerwacją sal szkoleniowych i konferencyjnych oraz ich właściwym oznaczeniem - w trakcie spotkań zapewnimy również obsługę w punkcie informacyjnym, tak aby wszyscy uczestnicy spotkań czuli się komfortowo i swobodnie;
 • organizacją wyżywienia i przerw kawowych, zgodnie z preferencjami Klienta, zorganizujemy również za Państwa transport zbiorowy;
 • przygotowaniem poprzez właściwą wizualizację, wydruk i oprawę materiałów szkoleniowych, konferencyjnych i informacyjnych;
 • zapewnimy sprzęt niezbędny podczas szkoleń i konferencji - projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, laptopy, kamery i aparaty cyfrowe, dyktafony i odpowiednie nagłośnienie;

Znając uwarunkowania realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych jesteśmy w stanie zagwarantować realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami, wytycznymi, budżetem projektu oraz w sposób umożliwiający sprawne rozliczenie podejmowanych działań.

Zapraszamy do współpracy.